ศาลอุทธรณ์ภาค 7


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลอุทธรณ์ภาค 7 ยินดีต้อนรับ ....... ท่านสามารถติดตามผลการขอปล่อยตัวชั่วคราวได้ที่นี่ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง .......

คณะศาลอุทธรณ์ภาค ๗ เข้ากราบถวายสักการะสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ ๒๐

คณะศาลอุทธรณ์ภาค ๗  เข้ากราบถวายสักการะสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ ๒๐
          เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2560 เวลา 10.30 นาฬิกา นายอนันต์ วงษ์ประภารัตน์ ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 7 นำคณะข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมในศาลอุทธรณ์ภาค 7 เข้าเฝ้าเพื่อถวายเครื่องสักการะแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และขอรับประทานพระโอวาทเพื่อความเป็นสิริมงคล ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม


เอกสารแนบ