ศาลอุทธรณ์ภาค 7


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลอุทธรณ์ภาค 7 ยินดีต้อนรับ ....... ท่านสามารถติดตามผลการขอปล่อยตัวชั่วคราวได้ที่นี่ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง .......

โครงการการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การระงับข้อพิพาททางเลือกในศาลอุทธรณ์ภาค ๗

โครงการการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การระงับข้อพิพาททางเลือกในศาลอุทธรณ์ภาค ๗
          เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 นายอนันต์ วงษ์ประภารัตน์ ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 7 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การระงับข้อพิพาททางเลือกในศาลอุทธรณ์ภาค 7”  ณ ห้องประชุมวิจิตตประชารังสรรค์ วัดสัปรสเทศ ตำบลวังยาง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี   ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายเผดิม เพ็ชรกูล ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๗ และนายอุเทน ศิริสมรรถการผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 7 เป็นวิทยากรให้ความรู้ มีผู้เข้ารับฟังการบรรยายประกอบด้วย ผู้นำท้องถิ่น  และประชาชน ในจังหวัดสุพรรณบุรี รวมทั้งสิ้น 127 คน           การจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดสุพรรณบุรีได้รับความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการดำเนินคดีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาลชั้นอุทธรณ์ และส่งเสริมให้ประชาชนในเขตอำนาจการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลอุทธรณ์ภาค 7 เลือกยุติข้อพิพาทด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และจากการประเมินผลหลังสิ้นสุดโครงการพบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายต่าง ๆ ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ 93.14


เอกสารแนบ