ศาลอุทธรณ์ภาค 7


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลอุทธรณ์ภาค 7 ยินดีต้อนรับ ....... ท่านสามารถติดตามผลการขอปล่อยตัวชั่วคราวได้ที่นี่ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง .......

จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทานฯ และส่งมอบดอกไม้จันทน์

จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทานฯ และส่งมอบดอกไม้จันทน์
         เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 นาฬิกา นายอนันต์ วงษ์ประภารัตน์ ประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๗ นำคณะข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมในศาลอุทธรณ์ภาค ๗ ส่งมอบ “ดอกไม้จันทน์ประดิษฐ์”จำนวน 5,000 ดอก ให้แก่สำนักพระราชวัง ณ อาคารรับรอง 606 สนามเสือป่า เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช          ทั้งนี้ศาลอุทธรณ์ภาค ๗ ได้จัดให้มีกิจกรรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ฯ ภายใต้โครงการ “จิตอาสา ทำความดีเพื่อพ่อหลวงของปวงชน โดยศาลอุทธรณ์ภาค 7” ขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2560 และได้ดำเนินกิจกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง อันเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์


เอกสารแนบ