ศาลอุทธรณ์ภาค 7


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลอุทธรณ์ภาค 7 ยินดีต้อนรับ ....... ท่านสามารถติดตามผลการขอปล่อยตัวชั่วคราวได้ที่นี่ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง .......

การขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน ๗๐ รายการ ประจำปี ๒๕๖๐

การขายทอดตลาดพัสดุ  จำนวน ๗๐ รายการ  ประจำปี ๒๕๖๐
          ด้วยสำนักอำนวยการประจำศาลอุทธรณ์ภาค ๗  มีความประสงค์จะทำการขายทอดตลาดพัสดุ  จำนวน ๗๐ รายการ   รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาดังนี้


เอกสารแนบ