ศาลอุทธรณ์ภาค 7


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลอุทธรณ์ภาค 7 ยินดีต้อนรับ ....... ท่านสามารถติดตามผลการขอปล่อยตัวชั่วคราวได้ที่นี่ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง .......ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

9

          เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ นาฬิกา นางนุจรินทร์ จันทร์พรายศรี ประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๗ นำคณะข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรมในศาลอุทธรณ์ภาค ๗ ร่วมพิธีทำบุญของศาลแขวงพระนครเหนือ ณ อาคารศาลแขวงพระนครเหนือ ชั้น ๒            ในการนี้ นางนุจรินทร์ จันทร์พรายศรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีจุดธูป เทียน บูชา พระรัตนตรัย ถวายปัจจัยไทยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์ และร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๙ รูป
อ่านข่าว